Kadra

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego). Zależy nam, aby nasz zespół tworzyły osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb.

W placówce wykorzystywane będą elementy pedagogiki Montessori. Chodzi o wychowywanie dzieci na samodzielne osoby. Nauczyciel obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu będą rozwijać się w tym, w czym czują się najlepiej.

W przedszkolu MEGAMOCNI znaleźli swoje miejsce również nauczyciele języków obcych – angielskiego, hiszpańskiego a także chińskiego pisanego.

Z racji faktu, iż w ostatnich latach język angielski zyskał miano języka międzynarodowego, jego dobra znajomość nie jest już umiejętnością ponadprogramową, a coraz częściej traktowana jest jako jeden z podstawowych wymogów. Jesteśmy świadomi iż nasze dzieci jako obywatele świata potrzebować będą znajomości języków nie tylko w szkole czy pracy, ale także chociażby podczas podróży. O nauce języka warto zatem pomyśleć jak najwcześniej, dzięki czemu jego przyswajanie staje się dużo łatwiejsze i bardziej naturalne
w późniejszym wieku. Przedszkole MEGAMOCNI postanowiło wykorzystać zasady traktowania dzieci w sposób indywidualny, wspierania ich rozwoju i rozwijania ich twórczości w nauce języków obcych. To sprawi, że sama nauka nie będzie dla dzieci przykrym obowiązkiem, ale sposobem poznawania otaczającego ich świata, który je ciekawi i fascynuje.

Ogromnym atutem dzieci znajdujących się w Przedszkolu MEGAMOCNI będzie stały nadzór pielęgniarki, której nie ma żadna placówka we Włocławku. Jesteśmy przekonani, iż obecność przedstawiciela profesjonalnej kadry medycznej, spowoduje, iż będziecie się Państwo czuli spokojni, powierzając nam swoje pociechy. Pielęgniarka będzie dążyć do stworzenia w przedszkolu rodzinnej, życzliwej i przyjaznej atmosfery ale także czuwać nad izolacją dziecka podejrzanego o chorobę. Przede wszystkim, jak każdy z naszych pracowników, będzie otwarta na kontakt z Państwem, służąc dobrą radą w kwestii opieki, zdrowia, pielęgnacji, które to będą szczególnie cenne w dobie coraz częściej pojawiających się alergii.

Szeregi pracowników Przedszkola MEGAMOCNI zasili również logopeda. Będzie on miał za zadanie prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Logopeda będzie również prowadził doradztwo dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy.

W Przedszkolu MEGAMOCNI zatrudniony będzie psycholog. Chcąc zapewnić naszym dzieciom opiekę na najwyższym poziomie, pragniemy, by specjalista tej dziedziny wspierał nauczycieli w działaniach wychowawczych a także pozostawał w stałym kontakcie z rodzicami, udzielając wskazówek, mających na celu stymulowanie rozwoju dzieci.

Projekt i wdrożenie