Nauczyciele MEGAMOCNI

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz logopedzi. Nasz zespół tworzą osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb. Wszyscy nasi nauczyciele mają wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne oraz odbyli szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori.

Jedną grupą liczącą do 25 dzieci opiekują się cztery osoby (trzech nauczycieli i pomoc nauczyciela).

Rola nauczyciela w naszym Przedszkolu jest nieco inna niż w tradycyjnych placówkach, ze względu na realizowaną u nas pedagogikę Montessori. Nauczyciel zgodnie z Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków dziecka. Ważną rolą jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel dostrzega, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, motywuje je do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel kształtuje dzieci na samodzielne osoby. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu dzieci rozwijają się w tym, w czym czują się najlepiej.

W każdej grupie zatrudniony jest anglista i logopeda.