Strona główna » O przedszkolu MEGAMOCNI » MEGAMOCNA Kadra » Opieka logopedyczna w Przedszkolu MEGAMOCNI

Opieka logopedyczna w Przedszkolu MEGAMOCNI

Zatrudniamy dwóch specjalistów logopedii. Logopeda codziennie prowadzi grupowe profilaktyczne zajęcia logopedyczne oraz indywidualną terapię logopedyczną dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Logopeda prowadzi również doradztwo dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy.

Opieka logopedyczna w Przedszkolu MEGAMOCNI:

 • wszystkie dzieci są objęte opieką logopedyczną,
 • w każdej grupie przedszkolnej jest nauczyciel – logopeda,
 • codziennie dzieci uczestniczą w zabawach logopedycznych, artykulacyjnych, oddechowych,
 • logopeda w przedszkolu skupia się na wszystkich czynnikach, które mogą zaburzać rozwój komunikowania się, tj. na rozumieniu, słuchu, sposobie oddychania, budowie anatomicznej aparatu mowy, stanie uzębienia, pamięci, czy rozwoju motorycznym. Bierze pod uwagę całościowy rozwój dziecka i w razie konieczności sugeruje rodzicom konsultacje z innym specjalistą np. ortodontą, laryngologiem, fizjoterapeutą, czy psychologiem dziecięcym.

Zajęcia logopedyczne realizowane w Przedszkolu MEGAMOCNI obejmują:

 • profilaktykę (zajęcia grupowe),
 • terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne).

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu MEGAMOCNI:

 • swobodna i bezstresowa formą zabawy – pracy,
 • profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
 • bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej,
 • podczas zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
 • wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Terapia logopedyczna:

 • warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu,
 • terapia logopedyczna powstałych już wad oraz zaburzeń – prowadzona jest indywidualnie,
 • rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z terapią logopedyczną.