Strona główna » O przedszkolu MEGAMOCNI » MEGAMOCNE zajęcia » Język migowy w MEGAMOCNYCH

Język migowy w MEGAMOCNYCH

W Przedszkolu MEGAMOCNI pragniemy uczyć dzieci od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych. Dlatego właśnie w ofercie Przedszkola znalazła się nauka języka migowego, która nie tylko pokazuje dzieciom sposób komunikowania się z osobami z wadą słuchu, ale przede wszystkim powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

Ideą zajęć jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci świadomości istnienia języka migowego jako odmiennego kanału komunikacyjnego. Wykorzystujemy naturalną ciekawość dzieci, ich wrażliwość słuchowo –wzrokową i ogromną plastyczność mózgu, która wraz z wiekiem zanika.

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka.

Zajęcia z języka migowego w Przedszkolu MEGAMOCNI odbywają się raz w tygodniu po 30 minut dla każdej grupy wiekowej oddzielnie.

Główne założenia zajęć:

  • pokazanie dzieciom sposobu porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego,
  • „bawiąc-uczyć” – zajęcia prowadzone są tak, aby dzieci miały poczucie, że bawią się językiem migowym, a nie są zmuszone do jego nauki i obciążone koniecznością zdobywania nowej wiedzy. Prowadzący zajęcia stara się wytworzyć sytuację, aby dzieci same uznały potrzebę nauki języka migowego,
  • poznane znaki wykorzystywane są w zabawach, prostych inscenizacjach, teatrzykach, zajęciach dramowych, rozwijających wyobraźnię dzieci, demonstrujących nabyte przez nie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym i pozwalających na szybkie opanowanie realizowanego materiału dydaktycznego.

Cele zajęć:

  • wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu języka migowego,
  • wskazanie dzieciom na obecność w świecie, do którego przynależą, osób z uszkodzeniami słuchu, które nie mogą się swobodnie komunikować z osobami zdrowymi,
  • wskazanie na potrzebę integracji osób niepełnosprawnych słuchowo z pełnosprawnymi,
  • rozbudzenie wrażliwości i otwartości na osoby z upośledzeniami słuchu,
  • pobudzenie myślenia, poprzez konieczność odtwarzania z pamięci znaków języka migowego,
  • usprawnienie pracy rąk i ogólnej motoryki ciała, poprzez konieczność przekazywania znaków za pomocą gestów i zabawy ruchowe towarzyszące nauce języka migowego,
  • nauczenie wyrażania emocji poprzez mimikę twarzy, bez używania głosu, co jest niezbędne przy porozumiewaniu się z osobami z upośledzeniami słuchu.