Strona główna » O żłobku MEGAMOCNI » Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja do żłobka

Zapraszamy do Żłobka Niepublicznego MEGAMOCNI Dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat.

Rekrutacja do Żłobka MEGAMOCNI trwa cały czas.

Rekrutacja dla przyszłych Megamocnych Żłobkowiczów:

  • Rekrutacja zewnętrzna trwa cały rok – do wyczerpania wolnych miejsc w Żłobku.
  • Rodzice składają Wniosek o przyjęcie Dziecka do Żłobka w siedzibie placówki (plik do pobrania na dole strony) lub wypełniają formularz rekrutacji online.
  • O przyjęciu do Żłobka decyduje wiek dziecka i liczba wolnych miejsc. Informację o zakwalifikowaniu Dziecka na listę kandydatów do Żłobka Rodzice otrzymają od Dyrekcji.
  • Po zakwalifikowaniu Dziecka na listę kandydatów Rodzice podpisują umowę o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w terminie dwóch tygodni od zakwalifikowania oraz wpłacają opłatę wpisową 200 zł.

Opłaty:

  • Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 250 zł na cały rok szkolny. Opłatę wpisową należy wpłacić po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów – gotówką w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy Żłobka:

Żłobek Niepubliczny MEGAMOCNI; IDEA BANK

nr rachunku 95 1950 0001 2006 0029 8134 0001

  • Miesięczna opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych (czesne) wynosi 600 zł. W ramach opłaty czesnego Żłobek oferuje pełen pakiet zajęć dodatkowych (grupowe zajęcia logopedyczne, zabawy z elementami muzykoterapii, sensoplastyka, warsztaty kulinarne, język angielski)
  • Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł dziennie. W przypadku nieobecności Dziecka opłata za wyżywienie podlega odliczeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Żłobka tel. 510 23 33 44.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie Dziecka do żłobka – PDF | DOC