Strona główna » Montessori

Montessori

Maria Montessori podkreślała, że dzieciństwo, a zwłaszcza wiek przedszkolny, to najważniejszy okres dla rozwoju człowieka. W tym okresie zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, nadające kształt osobowości. Centralne miejsce zajmuje dziecko, jego właściwości i rozwój, jak i również odpowiednio przygotowane warunki, aby wyłonił się i został wykorzystany cały jego potencjał. Dlatego w Przedszkolu MEGAMOCNI stworzyliśmy Dzieciom przestrzeń, otoczenie i opiekę zgodnie z metodą Montessori.

Dziecko posiada wewnętrzną siłę – energię, która rodzi spontaniczną aktywność, niezbędną do jego rozwoju. Sprawia, że dziecko jest niestrudzone, nie boi się wysiłku, lecz stale go poszukuje i wytrwale realizuje podjęte działania. Dlatego na potrzebie ruchu opieramy opiekę nad dziećmi. Wiemy, że aktywność dziecka jest jego naturalną potrzebą i równocześnie podstawą rozwoju.

Według Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania charakteru i inteligencji dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Wiedzę tą każdego dnia wykorzystujemy w pracy z Dziećmi w Przedszkolu MEGAMOCNI.

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły. Wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka.
Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Istotą wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność i odpowiedzialność za siebie i za świat. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dziecku w samodzielnym osiągnięciu celu, możliwa dzięki znajomości i szacunkowi dla praw rozwojowych.

Każde dziecko jest inne, dlatego powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie – czyli przez swoje możliwości i umiejętności – indywidualnych planów rozwojowych.

więcej

Zasadnicza różnica między tą metodą i lekcjami według starych metod polega na tym, że materiały rozwojowe nie są pomocą dla nauczyciela. Nie są środkami dydaktycznymi, lecz są pomocą dla dziecka, które je wybiera, używa wedle swoich upodobań i potrzeb, kierowane własnym zainteresowaniem. W ten sposób przedmioty te stają się „materiałami rozwojowymi”. Materiały rozwojowe, a nie nauczanie nauczyciela, spełniają główną rolę. Dziecko, a nie dorosły, jest aktywną istotą.

Materiał rozwojowy to jeden z elementów otoczenia. Bez oryginalnego zestawu podstawowych pomocy Montessori metoda nie może być zastosowana.

Każdy element materiału montessoriańskiego wykonany jest w sposób dokładny i precyzyjny. Całość jest pomalowana. Kolory nie są przypadkowe. Materiały te są trwałe i naturalne.
Konstrukcja umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów. Jedną z podstawowych zasad metody Montessori jest wdrażanie dziecka do samodzielności. Materiał, daje mu możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanej czynności i zlokalizowania popełnionych błędów. Dzięki temu dziecko ma możliwość czerpania radości z samodzielnie wykonanego zadania, nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.
Materiał występuje w pojedynczych egzemplarzach, co uczy dziecko respektowania potrzeb innych, cierpliwości, ustępowania koleżankom i kolegom.

więcej

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 roku we Włoszech w miejscowości Chiarawalle. Między 1892-1896 studiowała medycynę. Była pierwszą kobietą-lekarzem we Włoszech, uzyskała doktorat z psychiatrii. W 1897 roku podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego. Była lekarką, pedagogiem i psychologiem.

Obserwując rozwój dzieci, ich zainteresowanie materiałami edukacyjnymi z czasem powiększała ilość narzędzi. Maria Montessori ograniczyła działanie nauczyciela, szła za dziećmi ich potrzebami, zalecała, żeby nie narzucać dzieciom zabawy, nie przeszkadzać w pracy, które same sobie wybiorą. W roku 1909 opublikowano jej pierwszą książkę pt. „Metoda Montessori”. W 1929 powstało Assocjatio Montessori Internationale (AMI) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które zajmuje się kształceniem nauczycieli wg metod Marii Montessori. Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii.

więcej