MEGAMOCNA Kadra

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele oraz osoby wspierające (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz logopedzi). Nasz zespół tworzą osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb. Większość naszych nauczycieli i osób wspierających posiada wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne oraz szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori.

Rola nauczyciela w naszym Przedszkolu jest nieco inna niż w tradycyjnych placówkach, ze względu na realizowaną u nas pedagogikę Montessori. Nauczyciel wraz z osobami wspierającymi zgodnie z Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków dziecka. Ważną rolą jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel dostrzega, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, motywuje je do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel kształtuje dzieci na samodzielne osoby. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu dzieci rozwijają się w tym, w czym czują się najlepiej.

Zatrudniamy również nauczycieli – specjalistów logopedii. Codziennie prowadzą grupowe zajęcia logopedyczne oraz indywidualną terapię logopedyczną dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Prowadzą również doradztwo dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy.