MEGAMOCNA Kadra

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz logopedzi). Nasz zespół tworzą osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb. Wszyscy nasi nauczyciele mają wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne oraz odbyli szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori.

Jedną grupą liczącą do 25 dzieci opiekuje się co najmniej dwóch nauczycieli.

Rola nauczyciela w naszym Przedszkolu jest nieco inna niż w tradycyjnych placówkach, ze względu na realizowaną u nas pedagogikę Montessori. Nauczyciel zgodnie z Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków dziecka. Ważną rolą jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel dostrzega, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, motywuje je do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel kształtuje dzieci na samodzielne osoby. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu dzieci rozwijają się w tym, w czym czują się najlepiej.

W każdej grupie wiekowej jeden z nauczycieli to anglista. Dba o codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim.

Zatrudniamy również dwóch nauczycieli – specjalistów logopedii. Codziennie prowadzą grupowe zajęcia logopedyczne oraz indywidualną terapię logopedyczną dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Prowadzą również doradztwo dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy.

W Przedszkolu MEGAMOCNI zatrudniony jest psycholog. Wspiera on nauczycieli w działaniach wychowawczych a także pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ogromnym atutem dla dzieci znajdujących się w Przedszkolu MEGAMOCNI jest stały nadzór pielęgniarki, której nie ma żadna placówka we Włocławku. Obecność przedstawiciela profesjonalnej kadry medycznej sprawia, że rodzice czują się spokojni, powierzając nam swoje pociechy. Pielęgniarka czuwa nad stanem zdrowia dzieci i izolacją dziecka podejrzanego o chorobę. Jest w stałym kontakcie z rodzicami, służąc dobrą radą w kwestii opieki, zdrowia, pielęgnacji.