MEGAMOCNA Kadra

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele oraz osoby wspierające (pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz logopedzi). Nasz zespół tworzą osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb. Większość naszych nauczycieli i osób wspierających posiada wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne.

Rola nauczyciela w naszym Przedszkolu jest nieco inna niż w tradycyjnych placówkach, ze względu na realizowane u nas elementy pedagogiki Montessori. Nauczyciel wraz z osobami wspierającymi zgodnie z założeniami Marii Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków dziecka. Ważną rolą jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel dostrzega, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, motywuje je do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel kształtuje dzieci na samodzielne osoby. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu dzieci rozwijają się w tym, w czym czują się najlepiej.

Zatrudniamy również nauczycieli – specjalistów logopedii. Codziennie prowadzą grupowe zajęcia logopedyczne oraz indywidualną terapię logopedyczną dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Prowadzą również doradztwo dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy.