MEGAMOCNA Kadra

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz logopedzi). Nasz zespół tworzą osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb. Wszyscy nasi nauczyciele mają wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne oraz odbyli szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori.

Jedną grupą liczącą do 25 dzieci opiekuje się co najmniej dwóch nauczycieli.

Rola nauczyciela w naszym Przedszkolu jest nieco inna niż w tradycyjnych placówkach, ze względu na realizowaną u nas pedagogikę Montessori. Nauczyciel zgodnie z Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków dziecka. Ważną rolą jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel dostrzega, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, motywuje je do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel kształtuje dzieci na samodzielne osoby. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu dzieci rozwijają się w tym, w czym czują się najlepiej.

W każdej grupie wiekowej jeden z nauczycieli to anglista. Dba o codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim.

Zatrudniamy również dwóch nauczycieli – specjalistów logopedii. Codziennie prowadzą grupowe zajęcia logopedyczne oraz indywidualną terapię logopedyczną dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Prowadzą również doradztwo dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy.