Strona główna » O przedszkolu MEGAMOCNI » MEGAMOCNA Kadra » Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu MEGAMOCNYCH

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu MEGAMOCNYCH

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu MEGAMOCNI realizuje specjalista psychologii w oświacie, pedagog, neurologopeda.

Rolą psychologa przedszkolnego jest otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola oraz wspieranie rodziców w zakresie psychologii dziecięcej.

Jednym z pierwszych trudnych momentów w życiu Przedszkolaka jest przyjście do przedszkola i związana z nim adaptacja. Dla wielu dzieci jest to doświadczenie, któremu towarzyszą ogromne emocje. Każde z dzieci inaczej reaguje na nową rzeczywistość, jaką jest przedszkole. Zasady panujące w przedszkolu różnią się od tych domowych. W przedszkolu nauczyciel opiekuje się cała grupą dzieci, a nie tylko jednym dzieckiem. Zdarza się, że dzieci źle znoszą rozłąkę z rodzicami, trudno jest się im przystosować i przyzwyczaić do nowego otoczenia. Przekraczanie progu przedszkolnego przez dziecko to również trudny moment w życiu rodziców. Wielu rodziców przeżywa obawy, czy ich dziecko nie będzie płakało, czy jest na tyle samodzielne, żeby poradzić sobie z czynnościami samoobsługowymi,  czy nauczyciele odpowiednio zajmą się ich dzieckiem, czy dziecko zaakceptuje grupę i przyzwyczai się do niej. W tym momencie pomoc psychologa przedszkolnego jest nieoceniona. W bezpośrednim kontakcie psycholog pomaga zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom możliwie szybko i łagodnie przejść przez trudny okres związany z przystosowaniem się do nowego otoczenia. Psycholog przedszkolny organizuje dla rodziców spotkania, poświęcone temu o czym powinni wiedzieć i pamiętać jako rodzice, aby moment kiedy dziecko staje się przedszkolakiem był w możliwie najmniejszym stopniu odczuwany przez samo dziecko i zarazem rodziców.

Do zadań psychologa przedszkolnego należy:

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi,
 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,
 • konstruowanie opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka,
 • wspieranie mocnych stron dziecka,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • w przypadku dzieci sześcioletnich badanie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki – badanie dojrzałości szkolnej,
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców,
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli.

Kiedy trzeba, a kiedy można  zgłosić się do psychologa?

Rodzice dziecka powinni zgłaszać się do psychologa nie tylko wtedy, gdy problem, z którym się borykają, jest już bardzo złożony, ale zawsze wtedy, gdy zaobserwują w funkcjonowaniu swojego dziecka niepokojące symptomy przejawiające się w sferze wychowawczej, funkcjonowania ruchowego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego, komunikacji językowej (w mowie), w relacji w rodzinie, w zachowaniach agresywnych. Rodzice, czy opiekunowie nie powinni czekać zbyt długo w nadziei, że sytuacja ulegnie poprawie i problem sam się naprawi, tylko muszą działać szybko i zdecydowanie, gdyż zawsze dużo szybciej i bardziej skutecznie pracuje się nawet z najtrudniejszymi problemami, które nie miały możliwości utrwalenia się w czasie. Idąc na wczesną konsultację do psychologa mamy możliwość dowiedzenia się, czy konkretny problem, z którym się zwracamy jest na przykład związany z rozwojem dziecka, czy też dotyczy już patologii.

W jaki sposób psycholog przedszkolny udziela pomocy?

 • poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne dziecka,
 • poprzez poradnictwo, konsultacje oraz warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Czyimi problemami zajmuje się psycholog przedszkolny?

 • dzieci,
 • rodziców,
 • nauczycieli.