Strona główna » O przedszkolu MEGAMOCNI » MEGAMOCNE zajęcia » Glottodydaktyka w MEGAMOCNYCH

Glottodydaktyka w MEGAMOCNYCH

Odpowiednio wydłużamy czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, by następnie skrócić czas do minimum opanowywania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.

Czego uczymy?

 • prawidłowego rozwoju narządów mowy-poprzez zabawę dziecko odkrywa pracę więzadeł głosowych, warg i języka

 • ćwiczeń oddechowych- uświadamiamy dziecku konieczność oddychania przez nos

 • pracy z klockami LOGO- przestrzenne formy liter- dziecko obcuje z całym 44-literowym alfabetem, z literami drukowanymi, pisanymi, małymi i wielkimi

 • właściwych ćwiczeń:

   • rozpoczynamy od syntezy-dziecko składa wyrazy z sylab, potem innych jednostek tzw. morfemów, logotomów, fonemów – pojedyncze głoski;

   • kończymy na analizie – rozkładanie wyrazów na sylaby, a w konsekwencji na głoski;

   • prawidłowe wybrzmiewanie głosek w izolacji-nie wymawiamy „y” po spółgłoskach: (o-ky-o- błąd)

 • nowej formy czytania metodą „ślizgania się z głoski na głoskę”

Do czytania przechodzimy wówczas, gdy dziecko opanuje umiejętność składania wyrazów z głosek i bez trudu rozpoznaje litery.