Strona główna » O przedszkolu MEGAMOCNI » MEGAMOCNE zajęcia » Język angielski w MEGAMOCNYCH

Język angielski w MEGAMOCNYCH

Z racji faktu, iż język angielski zyskał miano języka międzynarodowego, jego dobra znajomość nie jest już umiejętnością ponadprogramową, a coraz częściej traktowana jest jako jeden z podstawowych wymogów. Jesteśmy świadomi, iż nasze dzieci jako obywatele świata potrzebować będą znajomości języków nie tylko w szkole czy pracy, ale także chociażby podczas podróży. O nauce języka warto zatem pomyśleć jak najwcześniej, dzięki czemu jego przyswajanie staje się dużo łatwiejsze i bardziej naturalne w późniejszym wieku.

Przedszkole MEGAMOCNI traktuje dzieci w sposób indywidualny, wspiera ich rozwój w zakresie nauki języków obcych. To sprawia, że sama nauka nie będzie dla dzieci przykrym obowiązkiem, ale sposobem poznawania otaczającego ich świata, który je ciekawi i fascynuje.

Nauka języka angielskiego w MEGAMOCNYCH jest niezwykle efektywna, ponieważ:

  • zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie,
  • język angielski jest wplatany w codzienne życie przedszkolne – podczas zabaw i spacerów, nie tylko podczas lekcji,
  • bazujemy na multisensorycznej nauce języka,
  • zajęcia angielskiego mają na celu motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywania naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych, w tym do kształtowania osobowości, tolerancji oraz pogłębiania jego wiedzy o otaczającym go świecie i wspierania jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego – dlatego też podczas naszych zajęć wykorzystujemy m.in. następujące metody pracy:
    • TPR (Total Physical Ressponse) jest to metoda polegająca na przedstawianiu danego słowa lub zwrotu przy pomocy całego ciała;
    • metoda audiowizualna (Audiovisual Method) to właściwie nie metoda, a technika nauczania polegająca na wykorzystaniu w czasie zajęć licznych pomocy technicznych, tj. filmów, nagrań dźwiękowych (piosenki, dialogi) itp. bardzo ciekawe są zajęcia z wykorzystaniem nagrań piosenek, które – po analizie słuchowej i leksykalnej – kończą się wspólnym odśpiewaniem piosenki, co powoduje, że całe frazy i zwroty utrwalają się w pamięci w sposób bardzo przyjemny i niezauważalny dla ucznia;
    • metoda Super Simple Learning – stworzona w Japonii przez nauczycieli języka angielskiego z Kanady i USA-Super Simple Songs- to utwory muzyczne o różnorodnej tematyce, gdzie nauka języka odbywa się poprzez śpiew, ruch, taniec.