Strona główna » O przedszkolu MEGAMOCNI » MEGAMOCNE zajęcia » Zajęcia taneczne w MEGAMOCNYCH

Zajęcia taneczne w MEGAMOCNYCH

Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną.

Zajęcia taneczne stanowią istotną część kształcenia i wychowania ogólnego i mają wpływ na realizację zasadniczego zadania przedszkola w zakresie edukacji ruchowej, tj. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną. Zajęcia taneczne stanowią istotną część kształcenia i wychowania ogólnego i mają wpływ na realizację zasadniczego zadania przedszkola w zakresie edukacji ruchowej, tj. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Brak w młodym wieku zachęty i warunków do systematycznego zaspokojenia potrzeby ruchu prowadzi do jej wygaśnięcia. Należy stworzyć warunki do rozwoju zainteresowań sportowych dzieci, które są tak samo ważne jak zdobywanie wiedzy. W dorosłym życiu zaprocentują zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Ruchowe zajęcia taneczne realizowane w Przedszkolu Megamocni stwarzają dzieciom możliwości odpoczynku psychicznego, regenerację sił psychicznych i fizycznych, rozwijanie postaw wychowawczych, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję. Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. Atrakcyjność takich zajęć stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, ukierunkowania na pożyteczną formę zajęć.

Zajęcia taneczne w przedszkolu spełniają także funkcję rewalidacyjną. Ćwiczenia rytmiczne, taniec, gimnastyka taneczna maksymalnie aktywizują ciało i psychikę dziecka, pomagają mu w opanowaniu nieśmiałości i nerwowości, dodają wiary we własne siły, pełnią więc rolę terapii. Przy zajęciach takich jak: śpiew, rytmika, zabawy taneczne, a nawet słuchanie łatwych utworów muzycznych, obserwuje się u dzieci mimowolną aktywizację wyobraźni muzycznej co jest wynikiem żywego zainteresowania. Ruch taneczny w powiązaniu z muzyką angażując jednocześnie kilka analizatorów (ruchowy, wzrokowy, słuchowy i dotykowy), aktywizuje niemal cały organizm człowieka.

Zajęcia taneczne w Przedszkolu Megamocni prowadzi instruktor ze szkoły tańca PULS we Włocławku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej oddzielnie.

Galeria zdjęć