Strona główna » Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy do Przedszkola Niepublicznego MEGAMOCNI Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Rekrutacja do Przedszkola MEGAMOCNI trwa cały czas.

Rekrutacja dla przyszłych Megamocnych Przedszkolaków:

  • Rekrutacja zewnętrzna trwa cały rok – do wyczerpania wolnych miejsc w Przedszkolu.
  • Rodzice składają Wniosek o przyjęcie Dziecka do Przedszkola w siedzibie placówki (plik do pobrania na dole strony) lub wypełniają formularz rekrutacji online.
  • O przyjęciu do Przedszkola decyduje wiek dziecka i liczba wolnych miejsc. Informację o zakwalifikowaniu Dziecka na listę kandydatów do Przedszkola Rodzice otrzymają od Dyrekcji.
  • Po zakwalifikowaniu Dziecka na listę kandydatów Rodzice podpisują umowę o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w terminie dwóch tygodni od zakwalifikowania oraz wpłacają opłatę wpisową 200 zł.

Opłaty:

  • Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 200 zł na cały rok szkolny. Z opłaty wpisowej pokrywana jest wyprawka przedszkolna – książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne. Opłatę wpisową należy wpłacić po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów – gotówką w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy Przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI; Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

nr rachunku 37 9550 0003 2001 0071 2189 0001

  • Miesięczna opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych (czesne) wynosi 550 zł. W ramach opłaty czesnego Przedszkole oferuje pełen pakiet zajęć dodatkowych (język angielski, język hiszpański, język migowy, Glottodydaktyka, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia taneczne, chiński pisany, edukacja zdrowotna, grupowe zajęcia logopedyczne i indywidualna terapia logopedyczna).
  • Opłata za wyżywienie wynosi 9 zł dziennie. W przypadku nieobecności Dziecka opłata za wyżywienie podlega odliczeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola tel. 668 073 035.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie Dziecka do przedszkola – PDF | DOC