Strona główna » O żłobku MEGAMOCNI » Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja do żłobka

Zapraszamy do Żłobka Niepublicznego MEGAMOCNI Dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat.

Rekrutacja do Żłobka MEGAMOCNI trwa cały czas.

Rekrutacja dla przyszłych Megamocnych Żłobkowiczów:

  • Rekrutacja trwa cały rok – do wyczerpania wolnych miejsc w Żłobku.
  • Po zakwalifikowaniu Dziecka na listę kandydatów Rodzice podpisują umowę o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych.

Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 250 zł na cały okres opieki nad dzieckiem w Żłobku. Opłatę wpisową należy wpłacić po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów na rachunek bankowy Żłobka:

Żłobek Niepubliczny MEGAMOCNI; IDEA BANK

nr rachunku 95 1950 0001 2006 0029 8134 0001

  • Miesięczna opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych (czesne) wynosi 750 zł. W ramach opłaty czesnego Żłobek oferuje pełen pakiet zajęć dodatkowych (grupowe zajęcia logopedyczne, zabawy z elementami muzykoterapii, sensoplastyka, warsztaty kulinarne, język angielski)
  • Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł dziennie. W przypadku nieobecności Dziecka opłata za wyżywienie podlega odliczeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Żłobka tel. 668 073 035.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie Dziecka do żłobka – PDF | DOC