Aktualności

GLOTTODYDAKTYKA – nowy sposób przygotowania do nauki czytania i pisania dla dzieci już od 3 roku życia!

Odpowiednio wydłużamy czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, by następnie skrócić czas do minimum opanowywania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem….

Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI Włocławek

Przedszkole MEGAMOCNI nie jest zwykłym przedszkolem. Stworzyliśmy miejsce, które wyznaczy nowe standardy. Do stworzenia MEGAMOCNYCH przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. Kierowaliśmy się przekonaniem, iż chcemy, by powstała placówka unikatowa, do której będą uczęszczać nasze dzieci.

To miejsce, w którym dostrzeże się w dziecku człowieka, w którym istotnym jest, by nauczyciel niczego nie narzucał, by obserwował, podpowiadał, ale nie przejmował aktywności za dziecko. Nacisk kładzie się na uczenie konkretne a nie abstrakcyjne, dzieci muszą wszystkiego doświadczać.

Gdy przeanalizowaliśmy dorobek Marii Montessori, wybraliśmy z jej pedagogiki kluczowe elementy, uzupełniając je edukacją bezpieczeństwa, zajęciami teatralnymi, prowadzonymi
w specjalnie stworzonej sali teatralno-kinowej a także, co bardzo istotne, podejściem ekologicznym.

W Przedszkolu MEGAMOCNI znajdzie miejsce 100 dzieci. Utworzone będą 4 grupy wiekowe od 2,5 do 6 lat. Każda z grup funkcjonować będzie w powiązaniu z jednym z żywiołów: Powietrze, Woda, Ziemia i Ogień. Klimat i kolorystyka sal, nawiązywać będą właśnie do nich.

więcej

Bardzo istotnym, jest dla nas, by dzieci rozwijały się w Przedszkolu MEGAMOCNI na wielu płaszczyznach. Priorytetem jest wspomaganie rozwoju dzieci, wzmacnianie mocnych stron, ale także praca nad stronami słabszymi.

W placówce wykorzystywane będą elementy pedagogiki Montessori.

więcej

Dużą wagę przywiązujemy do postawy proekologicznej i dbania o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem. Z tego powodu bardzo silnie nawiązujemy do idei czterech żywiołów przejawiającej się w każdym aspekcie Przedszkola MEGAMOCNI..

Konsekwentnie sięgamy do treści bajki "Kapitan Planeta“, której głównym przesłaniem, było dbanie o Planetę Ziemię, o środowisko naturalne.

więcej

Kadrę Przedszkola MEGAMOCNI stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego). Zależy nam, aby nasz zespół tworzyły osoby rozumiejące, że rodzice wybierając przedszkole powierzają nam swój największy skarb.

W placówce wykorzystywane będą elementy pedagogiki Montessori. Chodzi o wychowywanie dzieci na samodzielne osoby. Nauczyciel obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Dzięki temu będą rozwijać się w tym, w czym czują się najlepiej.

więcej

Projekt i wdrożenie